16
Nacházíte se na: Úvodní strana

Tesnenie a úspora energie

<p><span lang="sk" class="" id="result_box"><span class="hps">Okn&aacute;</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">dvere</span><span>,</span> <span class="hps">ktor&eacute;</span> <span class="hps">s&uacute;</span> <span class="hps">dobre</span> <span class="hps">utesnen&eacute;</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">neprep&uacute;&scaron;ťa</span> <span class="hps">prievan</span><span>,</span> <span class="hps">zimu</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">prispievaj&uacute;</span> <span class="hps">k</span> <span class="hps">&uacute;spore</span> <span class="hps">n&aacute;kladov</span> <span class="hps">za vykurovanie</span><span>.</span> <span class="hps">Plat&iacute;</span> <span class="hps">to</span> <span class="hps">zvl&aacute;&scaron;ť u</span> <span class="hps">star&scaron;&iacute;ch</span> <span class="hps">okien a</span> <span class="hps">dver&iacute;</span><span>.</span> <span class="hps">Sortiment produktov</span> <span class="hps">tesamoll&reg;</span> <span class="hps">pom&ocirc;že</span> <span class="hps">tieto</span> <span class="hps">medzery</span> <span class="hps">dobre</span> <span class="hps">utesniť</span> <span class="hps">a zn&iacute;žiť</span> <span class="hps">tak</span> <span class="hps">n&aacute;klady za energie</span> <span class="hps">až</span> <span class="hps">o</span> <span class="hps">35</span><span>%</span></span></p> <p><span lang="sk" class="" id="result_box"><strong><span class="hps">Tesnenie pre</span> <span class="hps">dvere</span></strong> <br /> <br /> <span class="hps">Veľk&aacute;</span> <span class="hps">plocha</span> <span class="hps">dver&iacute; m&ocirc;že</span> <span class="hps">skr&yacute;vať</span> <span class="hps">veľk&uacute;</span> <span class="hps">časť</span> <span class="hps">medzier</span><span>.</span> <span class="hps">Tak</span> <span class="hps">prečo</span> <span class="hps">je</span> <span class="hps">neutěsnit</span><span>?</span> <span class="hps">Pri</span> <span class="hps">zemi sa</span> <span class="hps">bud&uacute;</span> <span class="hps">hodiť</span> <span class="hps">ľahko</span> <span class="hps">nalepiteln&eacute;</span> <span class="hps">samolepiace</span> <span class="hps">li&scaron;ty</span> <span class="hps">s</span> <span class="hps">kefami</span> <span class="hps">alebo</span> <span class="hps">nas&uacute;vacia</span> <span class="hps">dvojit&aacute;</span> <span class="hps">penov&aacute;</span> <span class="hps">role</span><span>.</span> <span class="hps">Pre</span> <span class="hps">ľav&uacute;</span><span>,</span> <span class="hps">prav&uacute;</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">horn&uacute; stranu</span> <span class="hps">dver&iacute;</span> <span class="hps">použite</span> <span class="hps">gumov&eacute;</span> <span class="hps">profily</span><span class="">.</span></span></p> <p><span lang="sk" class="" id="result_box"><strong><span class="hps">Tesnenie</span> <span class="hps">pre</span> <span class="hps">okn&aacute;</span></strong> <br /> <br /> <span class="hps">R&aacute;my</span> <span class="hps">okien</span> <span class="hps">a sklenen&eacute;</span> <span class="hps">tabule m&ocirc;žu</span> <span class="hps">byť</span> <span class="hps">priamo</span> <span class="hps">diaľnicou</span><span>,</span> <span class="hps">po ktorej</span> <span class="hps">pr&uacute;di</span> <span class="hps">studen&yacute;</span> <span class="hps">vzduch</span> <span class="hps">do v&aacute;&scaron;ho</span> <span class="hps">domova</span><span class="">.</span> <span class="hps">Po nalepen&iacute;</span> <span class="hps">gumov&eacute;ho</span> <span class="hps">tesnenia</span> <span class="hps">do medzier</span> <span class="hps">v</span> <span class="hps">r&aacute;me</span> <span class="hps">či</span> <span class="hps">termoizolačn&eacute;</span> <span class="hps">f&oacute;lie</span> <span class="hps">okamžite</span> <span class="hps">spozn&aacute;te</span> <span class="hps">rozdiel</span><span>.</span> <span class="hps">Diaľnici</span> <span class="hps">jednoducho</span> <span class="hps">upch&aacute;</span><span>!</span></span></p>

ZPĚTNÝ HOVOR
Jméno:
Telefon:
Preferovaný čas kontaktu:
Obsah dotazu:

AKČNÍ NABÍDKA